Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Beheer van uw debiteuren

Alleen gebruik maken van de voor u relevante diensten!

Debiteurenbeheer is niet alleen het nabellen van klanten om hen aan te zetten tot betalen en uiteindelijk uw klantrelatie beëindigen. Wij zijn geen Incassobureau dat "achter de achterstallige betaling aan gaat jagen". Onze aanpak is er op gericht om betalingsproblemen zo veel mogelijk te voorkomen waardoor Incassotrajecten vermeden kunnen worden. Dit is onze meer...

Onze dienstverlening start na de verzending van factuur en eindigt als het factuurbedrag op uw rekening staat. In deze periode houden wij persoonlijk contact met uw relatie. En samen met u bepalen wij de aanpak.

beheer debiteurenbeheerUw debiteurenbeheer vertrouwt u niet aan iedereen toe. Belangrijk is dat uw debiteurenbeheer bij een betrouwbare organisatie ligt. Een organisatie die zorgvuldig met uw gegevens en klantrelatie omgaat. Als u wilt kunnen wij het gehele debiteurenbeheer proces begeleiden. Van facturatie en debiteurenbeheer tot incasso.

Wij werken vanuit uw bedrijfsnaam. Dit om het vertrouwen met uw klant te bewaren. Door onze manier van werken is vaak de weg naar een incassobureau en / of advocaat niet nodig. U bespaart hiermee kosten.

Mocht deze specialistische hulp toch nodig zijn, dan hebben wij een samenwerkingsverband met professionals op dit gebied.

Tevens wordt uw huidige relatie met de debiteuren in kaart gebracht. Wij gebruiken hiervoor een plan van aanpak waarin de opvolgingsactiviteiten, keuze mogelijkheden en beslismomenten duidelijk zijn beschreven. Op basis hiervan wordt een persoonlijk plan opgesteld voor de actieve benadering.

Belangrijk is dat u gebruik kunt maken van die onderdelen waar u behoefte aan heeft. Het traject start met een uitgebreide kennismaking waarbij uw wensen over Debiteuren benadering worden besproken. Dit geeft ons inzicht over de wijze en "toonzetting" waarop u uw relaties aangesproken wilt hebben.

Wij treden op als uw debiteurenbeheerder, het verlengstuk van uw financiële administratie.

Door onze doelgerichte betrokkenheid hebben wij al voor veel organisaties succesvol activiteiten voor debiteurenbeheer verricht. Graag vertellen wij meer over onze aanpak.

Onze dienstverlening:

  • Openstaande facturen opvolgen op ad-hoc basis of structurele betrokkenheid.
  • Advies in debiteuren beheer en credit control.
  • Trainingen over debiteurenbeheer.
  • Interim opdrachten (debiteurenbeheerder / credit controller).

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 06-55561866. U kunt ook het contactformulier van Kool Debiteurenbeheer en meer... gebruiken.

1advies2
training1
interim1