Uw dienstverlener voor effectief debiteurenbeheer:

Advisering over Debiteurenbeheer

Bedrijven kiezen er vaak bewust voor om debiteurenbeheer in eigen beheer uit te voeren. Onze ervaring in het bedrijfsleven, kan daarbij helpen om dit effectiever te realiseren.

Wij delen graag onze kennis en ervaringen over het debiteurenbeheer met u als ondernemer dan wel uw medewerkers. Het is erg belangrijk om de processen goed op orde te hebben en dat de kennis up-to-date is.

 Gerichte advisering en kennisoverdracht:

  • Nut en noodzaak van goed ingericht debiteurenbeheer.
  • Het inrichten van een beheerproces voor debiteurenbeheer.
  • Het optimaal gebruiken van de Algemene Voorwaarden, offertes en facturen.
  • Het ontwikkelen van een individueel debiteurenbeleid.
  • U heeft toch ook graag dat uw facturen op tijd worden betaald en dat de weg naar juridische ondersteuning dan wel een incassobureau wordt bespaard.

Wet Incassokosten

wet incassokostenPer 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit wetsvoorstel voegt een regeling toe aan het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering voor incassokosten, waarmee de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld.

Met deze wet hebben ondernemers de mogelijkheid om, bij het uitblijven van betalingen door debiteuren, zelf kosten in rekening te brengen. Wij kunnen u adviseren over het gebruik van deze wettelijke regeling.

Ondernemers die deze actieve opvolging te veel tijd en moeite vinden beschikken hiermee nu over financiële middelen om hun debiteurenbeheer door "Kool Debiteurenbeheer en meer..." uit te laten voeren.

Meer informatie is te vinden in het document WIK_en_Debiteurenbeheer.pdf.

Heeft u interesse in onze dienstverlening neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 06-55561866. U kunt ook het contactformulier van Kool Debiteurenbeheer en meer... gebruiken

beheer1
training1
interim1